Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole

Vedtægten angiver rammerne for ungdomsskolebestyrelsens arbejde, ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og Dialogfora på skolen. Find den gældende vedtægt samt udkast til vedtægt pr. 1. januar 2023, som endnu ikke er godkendt af Silkeborg Byråd

Den gældende styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for Silkeborg Ungdomsskoles virke. Den er et grundlæggende arbejdsredskab for ungdomsskolebestyrelsen og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Børne- og Ungeudvalget for ungdomsskoleområdet i Silkeborg Kommune.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole (pdf) pr. 1. august 2014

Bilagene til styrelsesvedtægten (Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed) indeholder politiske beslutninger og administrativ praksis for den daglige drift (pdf). De er senest revideret marts 2014.

Den styrelsesvedtægt, som pt. er under udarbejdelse til vedtagelse pr. 1. januar 2023 består af 5 kapitler og bilag 1-6, udkast læses ved at følge nedenstående links:

Kapitel 1 - Indledning (fælles med folkeskolerne)

Kapitel 2 - Ungdomsskolebestyrelsen

Kapitel 3 - Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Kapitel 4 - Dialogfora på Silkeborg Ungdomsskole 

Kapitel 5 - Ikrafttræden og ændringer

Bilag: Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed, underbilag 1-6