Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole

Vedtægten angiver rammerne for ungdomsskolebestyrelsens arbejde, ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og Dialogfora på skolen

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for Silkeborg Ungdomsskoles virke. Den er et grundlæggende arbejdsredskab for ungdomsskolebestyrelsen og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget for ungdomsskoleområdet i Silkeborg Kommune.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender plan for Silkeborg Ungdomsskoles virke efter en længere proces med start på mødet den 7. juni 2022. I forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af planen er der også lavet få ændringer i selve styrelsesvedtægten omhandlende ungdomsskolebestyrelsens opgave, som godkendes af byrådet.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 16. januar 2023 og Silkeborg Byråd den 27. februar 2023

Styrelsesvedtægten gælder pr. 1. januar 2023 og består af 5 kapitler og bilag 1-6, følg nedenstående links:

Kapitel 1 - Indledning (fælles med folkeskolerne)

Kapitel 2 - Ungdomsskolebestyrelsen

Kapitel 3 - Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Kapitel 4 - Dialogfora på Silkeborg Ungdomsskole 

Kapitel 5 - Ikrafttræden og ændringer

Bilag: Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed, underbilag 1-6