SFO, klub og fritidsundervisning

Mere om feriepasning, fritidsundervisning, Gøglermarked, pædagogiske læringsmål, Fritterrådet og tilsyn mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Læs mere om feriepasning i SFO på lukkedagene - 5. juni og 24. december er der ingen pasning

Hvis skolen efter tilmeldingsfristen modtager spørgsmål fra forældrene om, hvad de har tilmeldt sig/eftertilmelding mv., så skal forældrene rette henvendelse direkte til det pasningssted, som de har ønsket. De skoler, der har feriepasningen i det pågældende skoleår, fremgår af ovenstående hjemmeside, inkl. telefonnumre.

Retningslinjer og årshjul for fælles feriepasning i SFO’erne (revideret maj 2023), pdf-fil

EMN-2013-58931

Bemyndigelse til at varetage feriepasning på egen skole

Læs bilag 4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling, hvor der står om skolebestyrelsens bemyndigelse til at beslutte at varetage feriepasningen lokalt i én af de tre uger i sommerferien

Det skal drøftes på et skolebestyrelsesmøde, emnet er nævnt på skolebestyrelsens årsplan

Læs mere om de to forskellige typer fripladser nederst på hjemmesiden

Ansøgning om økonomisk friplads foregår digitalt via borneplads.silkeborgkommune.dk, ansøger skal logge på med NemID.

Vejledning om socialpædagogiske og behandlingsmæssige fripladser i SFO (pdf-fil, redigeret 24.8.2021)

Initiativet til ansøgning om socialpædagogisk/behandlingsmæssig friplads skal tages af fagpersonale, ikke forældre. Der SKAL forinden være ansøgt om økonomisk friplads, og barnet skal være indskrevet i SFO, før ansøgningen kan behandles.

SFO'en/skolen (ledelsen/administrationen) skal sende den udfyldte ansøgning til skole@silkeborg.dk, hvorefter den behandles af Poul Skaarup Jensen samt Anita B. Pedersen. UNDLAD venligst at sende ansøgningen til personlige mailadresser.

EMN-2020-04361, mappen Skolehaandbogen > Dokumenter til friplads

Læs bilag 2.07 om Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed. Her er listet op, hvor der er ungdomsklubber: Ans, Balle, Alderslyst, Dybkær, Funder, Fårvang, Hvinningdal, Trekløverskolen afd. Kjellerup, Sejs, Skægkær, Them, Thorning, Vestre, Virklund og Silkeborg Ungdomsskole

Fritidsundervisningen tilbyder en mangfoldig vifte af kreative og boglige tilbud. Hertil kommer forskellige events og weekendture, studierejser, ungeforum, knallertkøreskole foredrag m.v.

Se det aktuelle tilbud på ungsilkeborg.dk

En fredag hvert år i maj/juni afholder alle skolefritidsordningerne i Silkeborg Kommune et fælles Gøglermarked. De berørte folkeskoleelever har fri fra undervisning fra kl. 12.00. Tilladelsen til frihed er givet administrativt af Skolechefen 3. maj 2016.

Se bilag 4.03 Struktur for skolefritidsordningen (SFO), hvor tilladelsen er skrevet ind

Gøglermarked arrangeres af Fritterrådet, som er en samarbejdsplatform mellem kommunens SFO'er. Hver SFO er så vidt muligt repræsenteret. 

I Google Fællesdrev findes en mappe med fælles dokumenter: Offentlig mappe for personale SK > 02_Indskoling_og_SFO > Frittersamarbejdet. Alle medarbejdere har adgang til Google Fællesdrev, når de logger på med UniLogin.

Hvis en SFO/klub tager på koloni i almindelige skoledage, og nogle forældre ikke ønsker at deres børn skal deltage, så er det lovmæssigt i orden, at skolen stiller et pasningstilbud på en naboskole til rådighed.

Iflg. Jura, april 2022