Kapitel 5: Ikrafttræden og ændringer

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2023

§ 18. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2023

Stk. 2. Vedtægten erstatter Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole af 1. august 2014.

Stk. 3. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.

Godkendt, Silkeborg Byråd den 27. februar 2023