Skolestyrelsesvedtægt

Vedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, Dialogfora på skolen og Dialogfora på skoleområdet. Denne vedtægt er gældende pr. 1. august 2017, og den er godkendt af Silkeborg Byråd den 27. februar 2017.

Skolestyrelsesvedtægt til udtalelse

En revideret skolestyrelsesvedtægt er, på baggrund af beslutning om ny samarbejdsstruktur den 11. september 2023, sendt til udtalelse hos skolebestyrelser og faglige organisationer i perioden 26. september-3. november 2023. Dette materiale er udsendt:

Den gældende vedtægt består af 6 kapitler:

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 2 - Skolebestyrelsen

Kapitel 3 - Skolebestyrelsens beføjelser

Kapitel 4 - Dialogfora på skolen

Kapitel 5 - Dialogfora på skoleområdet

Kapitel 6 - Ikrafttræden og ændringer