Bilag 2: Ungdomsskolestruktur

Silkeborg Ungdomsskoles struktur fremgår af dette bilag. Underbilagene i teksten handler om virksomheden, lokalerne, ledelsesnormeringen mv.

2.01 Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed

Illustration: Tabel med Silkeborg Ungdomsskoles afdelinger, målgrupper, om der er visitation, finansiering og bemærkninger.

Silkeborg Ungdomsskole tilbyder det brede fællesskab for unge på tværs af Silkeborg Kommune – såvel i vores fritidstilbud som i vores tilbud i heltidsundervisningerne.

Når elever mødes i 10. klasse, i GFU og på IC Højmarkskolen, mødes de med unge fra alle skoledistrikter i Silkeborg Kommune.

Fritidsundervisning og klubtilbuddet er fordelt bredt ud til byens skoler med overbygning.

Ungdomsskoleloven er en meget fleksibel lov og giver mulighed for at løse opgaver med kort varsel og på tværs af kommunens afdelinger.

Silkeborg Ungdomsskole har tradition for og kompetencer til at løse pludselig opståede udfordringer og er en del af løsningen i flere projekter med en bred vifte af samarbejdspartnere: Fritidsjob i samarbejde med COOP, uddannelse af Brandkadetter i samarbejde med Brand og redning samt den boligsociale helhedsplan.

Silkeborg Ungdomsskole har ved flere lejligheder etableret undervisningstilbud for udsatte unge, der med kort varsel skal have et undervisningstilbud (eneundervisning eller i mindre grupper), oprettelse af særlig klasser til nytilkomne unge (Ukraine), logistik i forbindelse med løsningen af pode-opgaven (Covid-19), målrettet prøveforberedende undervisning for udsatte unge og understøtter flere af byens folkeskoler med trivselsforløb for klasser i overbygningen.

Foto af tre glade piger, der er elever på Silkeborg Ungdomsskole 

2.02 Ungdomsskolevirksomhedens lokaler

Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg. Skolenummer 743 211.

Administrationen er placeret på Oslovej 2. Undervisningslokaler er placeret på Oslovej 2 samt Oslovej 63.

Alderslyst Ungdomsklub, Gran Allé 30.

Den øvrige del af ungdomsskolevirksomheden foregår i relevante undervisningslokaler og -anlæg i Silkeborg Kommune.

Flere oplysninger på Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside "ungsilkeborg.dk"

2.03 Ledelsesnormering og organisationsdiagram

Lederstillinger i Silkeborg Ungdomsskole jf. gældende aftaler:

Illustration: Tabel med ledelsesnormeringen, titler og antal medarbejdere

Organisationsdiagram

Illustration af Silkeborg Ungdomsskoles organisation i organisationsdiagram

2.04 SSP (Skole, Socialsektor og Politi)

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, Socialsektor og Politi. Dette samarbejde har til hensigt at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd blandt børn og unge.

Den gældende model for samarbejdet er beskrevet på SSP-hjemmesiden.

Silkeborg Ungdomsskoles klub- og fritidsundervisning understøtter SSP med aktiviteter i områder, hvor det vurderes relevant.

Særligt i Alderslyst er der en særlig indsats i det forebyggende arbejde i form af Alderslyst Ungdomsklub, som er byens eneste ungdomsklub for alle unge med udvidet åbningstid. Klubben samarbejder med tæt med skole, politi og den boligsociale helhedsplan.

2.05 Knallertkøreskolen

I Silkeborg Ungdomsskole kan unge mellem 15 og 18 år erhverve de lovpligtige kørekort til knallert og til traktor.

Læs om knallertkøreskolen på ungsilkeborg.dk