Bilag: Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed

Bilagene til Silkeborg Ungdomsskoles styrelsesvedtægt udgør den "Plan for Silkeborg Kommunes ungdomsskolevirksomhed", som skal udarbejdes jf. § 2 i Ungdomsskoleloven

Nedenstående bilag indgår i "Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed"

Bilag 1: Overordnet styring af skoleområdet - link til det fælles bilag

  • Hele det fælles bilag 1 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilaget om valg til skolebestyrelsen. 
  • Silkeborg Ungdomsskole har særskilt skolestyrelsesvedtægt jf. Lov om ungdomsskoler

Bilag 2: Ungdomsskolestruktur - herunder skolens omfang, lokaler, ledelsesnormering

Bilag 3: Ungdomsskolevirksomhed - herunder blandt andet mission og vision, undervisningsmæssige tilbud, samarbejdspartnere, klubvirksomhed samt undervisningens ordning

Bilag 4: Øvrige forhold for Silkeborg Ungdomsskole - herunder afvigelse fra aldersgrænser, befordring af elever og aftaler med andre kommuner.

Bilag 5: Specialpædagogisk bistand, specialundervisning - link til det fælles bilag

  • Hele det fælles bilag 5 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilagene om specialpædagogisk bistand i førskolealderen og overenskomst med dagbehandlingstilbud.
  • Tilføjelse: Støttelærertimer i forbindelse med handicappede elevers deltagelse i Silkeborg Ungdomsskoles undervisning kan bevilges efter konkret vurdering af behovet i hvert enkelt tilfælde.

Bilag 6: Flersprogede elever - herunder Grundskole For Unge udlændinge (GFU) - link til det fælles bilag

  • Hele det fælles bilag 6 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilaget om flersprogede børn i førskolealderen