Kapitel 6: Ikrafttræden og ændringer

Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2017

§ 25. Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2017.

Stk. 2. Vedtægten erstatter Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Skolevæsen af 1. august 2014.

Stk. 3. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Godkendt, Silkeborg Byråd den 27. februar 2017