Kapitel 5: Dialogfora på skoleområdet

Der nedsættes et rådgivende organ kaldet Dialogforum for Skoleområdet

§ 23. Der nedsættes et rådgivende organ kaldet Dialogforum for Skoleområdet, bestående af formænd for kommunens skolebestyrelser, disse skolers skoleledere samt fællestillidsrepræsentanter for skoleområdets faglige organisationer. Som minimum skal der under Dialogforum for Skoleområdet nedsættes et forretningsudvalg. Dialogforum for Skoleområdet kan løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper (f.eks. vedr. økonomi-/budget, uddannelse eller nytænkning).

Stk. 2. Dialogforum for Skoleområdets opgaver er, via en løbende dialog med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget minimum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen.

Stk. 3. Dialogforum for Skoleområdet fastsætter selv sin forretningsorden

§ 24. Der nedsættes et fælles elevråd med repræsentation fra de enkelte skolers elevråd. Det fælles elevråd drøfter forhold, som er fælles for alle skoler, ud fra et kommissorium.

Læs Bilag 1.02 Dialogforum for Skoleområdets virksomhed, inkl. forretningsorden

Læs kommissorium for Fælles elevråd i Silkeborg Kommune for skoleårene 2021/22 til 2023/24 (pdf-fil)