Kapitel 4: Dialogfora på skolen

Medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse

§ 19. Medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse.

Stk. 2. Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, altså det etablerede MED-system, anvendes for at fremme dialogen på skolen og øge den gensidige tillid.

Stk. 3. Skolens ledelse afgør, efter dialog med medarbejderne, hvilke mødefora, der etableres på den enkelte skole, eksempelvis udvalg vedr. pædagogisk udvikling på skolen.

§ 20. Hver skole skal oprette et elevråd. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, kan der oprettes et elevråd for hver afdeling.

Stk. 2. Dybkær Specialskole kan danne en elevforsamling, der kan komme med forslag og udtale sig om skolens virksomhed. Denne ret gælder dog ikke sager vedrørende enkelte personer og ansatte.

§ 21. Retningslinjer for elevrådets virksomhed bliver udarbejdet på den enkelte skole.

§ 22. Skolen afholder udgifterne til elevrådets virksomhed.

Læs mere i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse på forhandlingsfaellesskabet.dk

Læs Silkeborg Kommunes MED aftale (boks til højre) på personalepolitikker.silkeborg.dk