Kapitel 1: Indledning

Silkeborg Kommune vil skabe det gode børneliv for alle børn og unge - det er et fælles ansvar at løse opgaven!

I Silkeborg Kommune har vi en række gode forudsætninger for børn og unges læring og trivsel. Vi tager udgangspunkt i vores børn og unge og i deres mange talenter og muligheder. Vi ser forældre som vigtige medspillere med mange forskellige ressourcer. Vi nyder godt af kompetente og professionelle medarbejdere og ledere. Gennem det aktive medborgerskab kan eksempelvis frivillige og erhvervsliv bidrage. Tilsammen stiller det os stærkt og forpligter os til at være ambitiøse, når vi sætter mål for nutidens og fremtidens børn og unge.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Alle skal med" beskriver de grundlæggende værdier og holdninger og har særligt fokus på inklusion og den demokratiske dannelse i det forpligtende fællesskab. De overordnede politikker er udmøntet i en række strategier.

Find politikker og strategier på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Læs mere i bilag 1.05 Strategier på skoleområdet

Silkeborg Kommune vil skabe det gode børneliv for alle børn og unge - det er et fælles ansvar at løse opgaven!

Skolerne i Silkeborg Kommune indgår i forpligtende samarbejder, bestående af 2-4 af kommunens folkeskoler. Skolebestyrelserne fastsætter principper herfor.

Læs mere i bilag 2.04 Forpligtende samarbejder.