Kapitel 1: Indledning

Silkeborg Kommune vil skabe det gode børneliv for alle børn og unge - det er et fælles ansvar at løse opgaven!

I Silkeborg Kommune har vi en række gode forudsætninger for børn og unges læring og trivsel. Vi tager udgangspunkt i vores børn og unge og i deres mange talenter og muligheder. Vi ser forældre som vigtige medspillere med mange forskellige ressourcer. Vi nyder godt af kompetente og professionelle medarbejdere og ledere. Gennem det aktive medborgerskab kan eksempelvis frivillige og erhvervsliv bidrage. Tilsammen stiller det os stærkt og forpligter os til at være ambitiøse, når vi sætter mål for nutidens og fremtidens børn og unge.

Lærings- og Trivselspolitikken sætter pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge på 0-18 års området frem mod 2021. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de grundlæggende værdier og holdninger og har særligt fokus på inklusion og den demokratiske dannelse i det forpligtende fællesskab.

Disse overordnede politikker er udmøntet i en række strategier.

Find politkker og strategier på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Kommune vil skabe det gode børneliv for alle børn og unge - det er et fælles ansvar at løse opgaven!

Skolerne i Silkeborg Kommune indgår i forpligtende samarbejder, bestående af 2-4 af kommunens folkeskoler, jf. bilag 2.04. Skolebestyrelserne fastsætter principper herfor.

Læs mere i bilag 2.04.