Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder om skolestyrelsesvedtægten og dens bilag. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice.

Da skolestyrelsesvedtægtens bilag rummer politiske beslutninger og administrativ praksis for skoleområdets daglige drift, så vil der med jævne mellemrum, f.eks. efter Børne- og Ungeudvalgets møder, ske justeringer, som har en konsekvens i et bilag. Når der justeres, så bliver der lagt en nyhed her på siden.


Tegning fra Lærings- og trivselspolitik 2021

Konsekvensrettelser jf. politiske beslutninger i 2020

Styrelsesvedtægtens bilag er ajourført ud fra de politiske beslutninger, der er taget i 2020 - og lidt til

Ord-sky

Dialogforum Skole har fået plads på skolestyrelse-siden

Dialogforum Skole har hidtil haft sin egen hjemmeside, men nu er de seneste års møder samt årsplanlægning og mødemateriale flyttet til skolestyrelse.silkeborg.dk

Illustration af rammer - lilla mennesker omkring en plantegning

Bilagene til skolestyrelsesvedtægten er blevet mere forældrerettede

Hensigten med styrelsesvedtægtens bilag er dels at informere om politiske beslutninger og administrativ praksis – men samtidig er det også hensigten, at forældre har mulighed for at finde de regler, der gælder i Silkeborg Kommune. Der er nemlig links direkte fra skolernes nye hjemmesider (aula.dk) til en del af bilagene styrelsesvedtægten. Det sker bl.a. for at undgå, at der skal vedligeholdes data flere steder.

Tegning fra Lærings- og trivselspolitik 2021

Nyt underbilag om IT

Bilag 3 om Undervisningens ordning har fået et nyt underbilag, 3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GCPR og Google. De øvrige bilag er rykket lidt i rækkefølgen.

Tegning

Kommunikation, forældretilfredshed og læringsplatform i bilagene

Beslutninger fra foråret 2018 er indarbejdet - se især bilag 1.16 om kommunikation, 1.17 om bl.a. forældretilfredshed og nye bilag 3.05 om elevfravær samt 3.06 om læringsplatform

Ajourførte bilag til styrelsesvedtægten

Beslutninger fra efteråret 2017 er indarbejdet - se især 1.07 om Antimobbestrategi og 2.03 om optagelse af elever. En hjælp til tidsplan for skolebestyrelsesvalg er under 1.01.

Styrelsesvedtægt og bilag er ajourført

Styrelsesvedtægten er nu ajour i henhold til beslutningen om ny skolestruktur, som er trådt i kraft her pr. 1. august 2017. Bilagene er ligeledes ajourført med de seneste beslutninger

Styrelsesvedtægt pr 1 august 2017 er godkendt

Byrådet har på sit møde den 27. februar 2017 godkendt Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2017.

Ny administrativ organisering

Ny administrativ organisering er en del af den nye skolestruktur. Se de beslutninger, som er taget.

Arbejdstidsaftaler indgår nu i bilagene

Arbejdstidsaftaler indgår nu i bilag 1 Overordnet styring af skoleområdet, som et nyt bilag 1.14