Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder om de emner, der er på hjemmesiden: skolestyrelsesvedtægten og dens bilag samt Dialogforum Skole. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice.

Denne hjemmeside dækker skolestyrelsesvedtægt og bilag samt Dialogforum Skole.

Da skolestyrelsesvedtægtens bilag rummer politiske beslutninger og administrativ praksis for skoleområdets daglige drift, så vil der med jævne mellemrum, f.eks. efter Børne- og Ungeudvalgets møder, ske justeringer, som har en konsekvens i et bilag. Når der justeres, så bliver der lagt en nyhed her på siden.


Illustration - PC med tre børn

Rettelser i styrelsesvedtægtens bilag fra foråret 2023

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) har i foråret 2023 taget flere beslutninger, som har medført justeringer i bilagene, ligesom der er sket rettelser af mere administrativ karakter

Illustration - voksen med iPad og to småbørn

Rettelser i styrelsesvedtægtens bilag fra efteråret 2022

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU) har i efteråret 2022 taget flere beslutninger, som har medført justeringer i bilagene, ligesom der er sket rettelser af mere administrativ karakter

Illustration - forældre og børn hjælpes med at rejse en flagstang

Forårets rettelser i styrelsesvedtægtens bilag 2022

Pr. 1. januar 2022 tiltrådte et nyt politisk udvalg for skoleområdet, som nu hedder Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget (DSFU). Udvalget har i foråret 2022 taget flere beslutninger, som har medført justeringer i bilagene, ligesom der er sket rettelser af mere administrativ karakter.

Tegnet illustration med ordene Specialpædagogisk bistand, specialområdet

Revision af bilag 5 Specialpædagogisk bistand samt generelle konsekvensrettelser

Specialområdet er blevet reorganiseret i løbet af det seneste par år, og nu er opbygningen af bilag 5 Specialpædagogisk bistand endelig fulgt med. Desuden er alle bilag ajourført med konsekvensrettelser jf. de politiske beslutninger i 2021

Tegning fra Lærings- og trivselspolitik 2021

Konsekvensrettelser jf. politiske beslutninger i 2020

Styrelsesvedtægtens bilag er ajourført ud fra de politiske beslutninger, der er taget i 2020 - og lidt til

Ord-sky

Dialogforum Skole har fået plads på skolestyrelse-siden

Dialogforum Skole har hidtil haft sin egen hjemmeside, men nu er de seneste års møder samt årsplanlægning og mødemateriale flyttet til skolestyrelse.silkeborg.dk

Illustration af rammer - lilla mennesker omkring en plantegning

Bilagene til skolestyrelsesvedtægten er blevet mere forældrerettede

Hensigten med styrelsesvedtægtens bilag er dels at informere om politiske beslutninger og administrativ praksis – men samtidig er det også hensigten, at forældre har mulighed for at finde de regler, der gælder i Silkeborg Kommune. Der er nemlig links direkte fra skolernes nye hjemmesider (aula.dk) til en del af bilagene styrelsesvedtægten. Det sker bl.a. for at undgå, at der skal vedligeholdes data flere steder.

Tegning fra Lærings- og trivselspolitik 2021

Nyt underbilag om IT

Bilag 3 om Undervisningens ordning har fået et nyt underbilag, 3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GCPR og Google. De øvrige bilag er rykket lidt i rækkefølgen.

Tegning

Kommunikation, forældretilfredshed og læringsplatform i bilagene

Beslutninger fra foråret 2018 er indarbejdet - se især bilag 1.16 om kommunikation, 1.17 om bl.a. forældretilfredshed og nye bilag 3.05 om elevfravær samt 3.06 om læringsplatform

Ajourførte bilag til styrelsesvedtægten

Beslutninger fra efteråret 2017 er indarbejdet - se især 1.07 om Antimobbestrategi og 2.03 om optagelse af elever. En hjælp til tidsplan for skolebestyrelsesvalg er under 1.01.