Skoleinformation - henvisning fra skolernes hjemmesider

Ved overgangen til Aula pr. 1. august 2019 er mere kommunikation flyttet ind bag et password. De oplysninger, der er gældende på alle Silkeborg Kommunes folkeskoler, er her samlet i samme systematik som på Aula-hjemmesiderne