Personaleadministration

Skolens administrative opgaver i forbindelse med nyansættelse, løn og diverse fravær

Nyansættelse

Oprettelse af medarbejder i IST Elevadministration (tidl. TEA)

HUSK efterfølgende at tilføje medarb. til de relevante klasser og AULA-teams (Personale-> Åbn AulaTeams-knap)

Oprettelse af medarbejder i IST Tjenestetid (tidl. Trio)

Grunddata – Personale

Medarbejderens cpr. nr. indtastes og systemet henter automatisk adresse-data ind fra folkeregisteret.

Vær opmærksom på tjenestenummer, stillingsbetegnelse og beskæftigelsesgrad.

Når medarbejderen er oprettet i IST Tjenestetid (Trio), oprettes medarbejderen automatisk (inden for ca. en time) i IST vikarmodulet.

Se IST-vejledningen "Trin for trin - Roller i personalevinduet"

Se IST-vejledningen "Trin for trin - Personale fra Trio fagfordeling til TEA"

Oprettelse/sletning af IST Tjenestetid (Trio)-bruger

Sker i brugeradministrationen og kan udføres af medarbejder med administrator-adgang i systemet

Oprettelse/sletning af bruger i IST-vikarmodulet sker i vikarmodulet og kan udføres af medarbejder med lederstatus.

Vælg indstillinger i øverste højre hjørne og vælg brugerrettigheder.

Skoleledere ansættes på baggrund af en særlig ansættelsesproces.

Formålet er dels at sikre ansættelse af den bedst egnede kandidat og dels bedst muligt at efterleve intentionen om reel inddragelse og medindflydelse til skolebestyrelsen i forbindelse med lederansættelser i folkeskolen, som beskrevet i folkeskoleloven.

Læs proceduren i skolehåndbogen her.

Bogopsætter/ungarbejder oprettes direkte i SD-løn, hvor deres timer også tastes hver måned inden deadline den 2. i måneden.

Er de under 18 år, skal de selv kontakte banken for oprettelse af NemKonto i forbindelse med lønudbetaling.

HUSK indhentning af børneattest, når vedkommende er fyldt 15 år. Vær dog opmærksom på, at arbejdes der på tidspunkter, hvor der ikke er elever til stede, behøver man ikke indhente børneattest.

Bestilling af børneattest

Lærerstuderende i praktik

Hensigten med dette dokument er at hjælpe skolen og praktikanterne med at komme i gang med IT fra første dag.

Skolens opgave

  • Opretter praktikanten i IST Elevadministration (TEA) og tilknytter praktikanten til de relevante klasser.
  • Herved sikres at praktikanten får adgang til AULA, kan oprette sig i Meebook, får en silkeskole.dk konto og dermed adgang til silkeskole.dk Google drev, adgang til relevante digitale læremidler.
  • Herefter sendes praktikanternes navne til it-konsulent Steen Demuth, som sikrer at de har adgangskode til trådløst net, computere o.a. Adgangskoder returneres som svar på mail, og skolen informerer praktikanten. Praktikanter på samme skole udstyres med samme adgangskode.
  • Sikrer sig at praktikanten er informeret om tavshedspligt samt informerer praktikanten, om at praktikanten kun må logge på AULA med unilogin.
  • Informerer praktikanten om at arbejde med sikre filer i AULA skal ske gennem praktiklærer.
  • Efter endt praktik sletter (inaktiveres) praktikanten i TEA.

Praktikantens forberedelse

  • Hvis praktikanten bruger egen pc, kan den logges på skolens trådløse net: ElevNET_5ghz med praktikantens unilogin samt den udleverede adgangskode beskrevet under skolens opgaver.
  • Praktikanten har UniLogin fra VIA, det er det samme som bruges alle steder hvor UniLogin er påkrævet.
  • Praktikanten tjekker sit UniLogin på https://mitunilogin.dk. Her kan praktikanten også se, at vedkommende er oprettet på “sin” skole samt VIA.
  • Praktikanten logger på silkeskole.dk Google Drev via Log ind på Google. Her anvendes først: unibrugernavn@silkeskole.dk, hvorefter browseren slår over i UniLogin
  • Praktikanten kan tilknytte sig klasser specifikt på http://edulife.silkeskole.dk
  • Meebook: praktikanten skal oprette sig på http://meebook.dk via UniLogin og selv oprette sig med relevante klasser.
  • Digitale læremidler tilgås med UniLogin.

Pædagogstuderende i praktik

På siko findes en side med alle opmærksomhedspunkter vedr. pædagogstuderende.

Udfyld en uddannelsesaftale

Løn - månedsløn, timeløn, vederlag og diæter

Lønkørsel til månedslønnede: Tidsfrist for ændringer, der skal med i kommende månedsløn, er den 8. hver måned.

Tidsfrist for indberetning af løn til timelønnede er den 2. hver måned

Vikarløn genereres via IST Vikarmodulet, hvor vikardækningen foretages. Vikarlektionerne efterbehandles i vikarmodulet.

IST Tjenestetid (Trio) henter automatisk de efterbehandlede vikarlektioner ind, og vikarlønnen udbetales via afregningsmodulet i IST Tjenestetid (Trio).

Se IST's trin for trin-vejledning "Afregning af løse vikarer"

 

Diæter og godtgørelse for fravær i forbindelse med lejrskoler: Medarbejderne udfylder blanketten (gemmes som dokumentation), og lønarterne tastes ind i SD-Løn.

Find blanketten "Dagpenge ved deltagelse i lejrskole - Skoleafdelingen" på siko.

Vær også opmærksom på, hvordan lærerne skal have udbetalt ekstratimer for deltagelse i lejrskole i IST Tjenestetid (Trio)

Fravær - sygefravær, øvrigt fravær og ferie

Barns 1. og 2. sygedag

Læs mere om barns 1. og 2. sygedag på siko

Barsel og adoption

Senest 8 uger efter fødsel skal medarbejder udfylde en barselsaftale, der indsendes til O&P.

Barselsaftale-skemaet findes under Generelle blanketter på siko

Læs mere om barsel og adoption på siko

Omsorgsdage

Omsorgsdage tildeles medarbejdere til børn i alderen 0-7 år, skal benyttes i kalenderår og kan ikke overføres, medmindre medarbejderen har afholdt barsel og været hindret i brug af dagene.

Læs mere om omsorgsdage på siko

Seniordage

Seniordage tildeles forskelligt afhængigt af overenskomst, kan konverteres til pension eller bruges til frihed. Tildeles/benyttes i kalenderår.

Sygefraværshåndbogen

Se Silkeborg Kommunes Sygefraværshåndbog på siko

Du kan i sygefraværshåndbogen læse mere om:

  • De organisatoriske overvejelser i forbindelse med arbejdet med sygefravær
  • Sygemelding
  • Redskaber

Fraværsårsager

Tilpasning af fraværsårsager til anvendelse i IST Tjenestetid (Trio) og IST Vikarmodulet sker i IST Tjenestetid (Trio) under Grunddata – Basiskartotek – Fraværskoder.

Aktuel liste over fraværskoder, der kan indberettes til SD-Løn, kan rekvireres ved Henrik Jessen (O&P) eller Henrik Lundbeck Nielsen (Trio)

IST Vikarmodul

  • Fravær registreres i IST Vikarmodulet og overføres automatisk til IST Tjenestetid (Trio)
  • Fraværet indberettes til SD via driftsfunktioner – fraværsmeldinger i IST Tjenestetid (Trio)

Find diverse vejledninger til IST Tjenestetid og Vikar på IST's hjemmeside