Kørsel og transporttilladelser i skole- og SFO-tiden

Her beskrives de regler, der gælder vedr. transport af elever i skole- og SFO-tiden - der skal ikke indhentes transporttilladelse fra forældrene

Der er ikke lovkrav om at indhente transporttilladelser fra forældre til skolebørn, iflg. KL og ministeriet. Det skal dog fremgå af skolens hjemmeside, at al transport af børnene i skole- og SFO-tid sker under skolelederens generelle tilsyn og, at transporten naturligvis foregår ud fra gældende lov. Dette fremgår af skolernes hjemmesidevejledning.

Al transport af elever i undervisnings- og SFO-tiden – herunder også kørsel i private biler – hører under skolelederens generelle ansvar. Når elever transporteres, skal gældende sikkerhedsforanstaltninger for det enkelte køretøj følges - eksempelvis at der bruges de seler, som transportmidlet fordrer, føreren ikke kører påvirket, mm. Skolerne behøver ikke indhente samtykke til transport, fordi det forudsættes, at sikkerhedsforanstaltningerne følges. Det er dog en god idé at oplyse forældre, om hvilken type transportmiddel eleverne skal transporteres med, når man varsler en tur. Så kan de vende tilbage, hvis der er et problem med det valgte transportmiddel.

Administrativ orientering jf. Jura den 12. september 2016

Se også boksen ovenfor om kørselstilskud til busser mv.