Regler for elevers sejlads i mindre både i skoletiden

Her beskrives de regler, der gælder for sejlads i forbindelse med skolens virksomhed - både sikkerhedsinstruks og forsikring

Sikkerhedsinstruks

Silkeborg Kommunes Forsikringsteam og Personalejuridisk Enhed har i samarbejde med AQUA Naturfagscenter udarbejdet nogle overordnede regler for sejlads med mindre fartøjer, der skal opfyldes, når skolen udarbejder sin sikkerhedsinstruks for sejllads. Skabelon i siko, følg linket nederst i afsnittet.

I de farvande som skolen altid sejler i, eksempelvis Silkeborg Langsø, kan skolen nøjes med at udarbejde en enkelt sikkerhedsinstruks. Vælger skolen at sejle i andre farvande, eks. Vejle Fjord, så skal der udarbejdes en anden. Skolens sikkerhedsinstruks for sejlads skal altid være tilgængelig – så læg den/dem ud på skolens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at der gælder lidt andre regler i forhold til motorbåde/speedbåde, både i forhold til uddannelse samt hvad man skal skrive i sin sikkerhedsinstruks. Alt dette står også i bekendtgørelserne.

På siko under Både, sejlads og passageransvarsforsikring ligger skabelon til sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer altid tilgængeligt.

Forsikring

Al sejlads SKAL oplyses til Forsikringsteamet, uanset om skolen ejer eller lejer fartøjer m.m., da det kun er Forsikringsteamet, der kan tegne de nødvendige forsikringer.

Forsikringsteamet tegner en årspolice på de kanoer og kajakker, som skolerne melder ind til os. Herefter opkræver vi skolen for forsikringen. Kontakt Forsikringsteamet mht. skolens dækning.

Forsikringsteamet tilbyder jævnligt GRATIS: Førstehjælpskursus. En dags sikkerhedskursus. Vandtætte sejleposer.

Al kommunikation i forhold til passagerer/ansvarsforsikring gå igennem Forsikringsteamet, Silkeborg Kommune. Dette gælder også ved tolkning af regler samt sikkerhedsinstruks.

Forsikringsteamet kan kontaktes via mail: forsikring@silkeborg.dk.