Regler for elevers badning i skoletiden

Her er beskrevet de regler, der gælder for både undervisning og SFO/klub

Hvad forstås ved skoletiden?

 • Skoletiden omfatter undervisningsdel og fritidsdel (SFO/Klub).

Svømning = skærpet tilsyn

 • Svømning/badning i skoletiden indeholder et særligt risikomoment. Derfor har skoleleder en skærpet tilsynsforpligtelse ved svømning/badning i skoletiden.
 • Også badning under ekskursioner og lignende, herunder badning i badelande, må alene finde sted, hvis det kan foregå under fuldt betryggende forhold.

Kvalifikationer hos det undervisende personale, svømning

 • Undervisning i svømning varetages af lærere eller andet undervisende personale, som gennem særlig uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til opgaven.
 • Skoleleder afgør, hvor ofte livredderprøve mv. skal fornyes.
 • Skoleleder afgør også, hvilken uddannelse, der kræves.

Krav om livredderprøve ved svømning/badning

 • Vi anbefaler, at eleverne inddeles i hold a max 12-15 elever. For hvert hold bør mindst to af de ledsagende medarbejdere kunne svømme og kunne foretage livredning samt førstehjælp. Såfremt der er indgået en aftale med en tilstedeværende livredder, typisk i en svømmehal, er det tilstrækkeligt, at én af de to medarbejdere kan udføre livredning/har svømmelæreruddannelsen.

Anbefalede forholdsregler ved badning i det fri

 • Badning bør kun foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde.
 • Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.
 • Hvis badning foregår i det fri, skal medarbejderen, inden der gives lov til badning, have en sikkerhed for, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.
 • Ved badning i søer eller andre uafgrænsede områder, bør den ene ledsagende medarbejder opholde sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænserne for det tilladte område.

Se mere generelt om badesikkerhed på Rådet for Større Vand- og Badesikkerheds hjemmeside