Skolelederens kompetence og myndighedsudøvelse

Mere om grundlag for skoleledelse, kompetencefordeling, afvigelse fra almindelig undervisning, magtanvendelse, fravær mm.

Indhold - korte beskrivelser og/eller links