Afrapportering, analyser og tests

Mere om kvalitetsrapport, forældretilfredshed, prøver, tests og trivselsmåling mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

De obligatoriske nationale test gennemføres årligt i foråret. Det sker virtuelt, og lærerne står for at bestille tid og gennemføre testen. 

Læs mere om de overordnede fakta om Nationale test i bilag 3.09.02

Læs ministeriets vejledning og information om baggrund, afvikling og brug af testresultater. Her er flere typer vejledninger, til bl.a. lærere, elever, forældre og skoleledelsen/kommunen.

Administrative opgaver

Gennemgå rettighederne i forhold til, om lærerne har adgang til at booke/afvikle tests samt at se resultater for klasser og fag, som de underviser i.

Adgang til booking: http://booking.testogprøver.dk. Gennemgå rettigheder under menupunktet: Administration af rettigheder.

Find teknisk vejledning til systemet på stil.dk

Tekst fra Videncenter for Sprog og Læsning kommer

Se i bilag 1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Skoleledelsen har ansvaret for at få gennemført de obligatoriske trivselsmålinger for alle elever i den periode, hvor målingerne er tilgængelige på nationaltrivsel.dk.

Kommunale rapporter findes i bilag 1.07.03.

Skolernes egne rapporter findes i bilag 1.07.01, da undervisningsmiljøvurderingen skal offentliggøres og indgår som en del af trivselsmålingen.

På skolens hjemmeside linkes der til skolens rapport (eller bilag 1.07) under Undervisningen > Undervisningsmiljø

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.