Nyhedsbreve fra Skoleafdelingen

Der udsendes i ulige uger et nyhedsbrev fra Skoleafdelingen, hvor målgruppen er skoleledelserne og skolernes administration

Nyhedsbrevet indeholder god og relevant kommunikation til skoleledelserne om deadlines, vigtigt nyt, mødemateriale mv.

Grundtanken bag nyhedsbrevet er, at målgruppen kan holde sig orienteret ved at læse nyhedsbrevet, og at de ikke modtager unødvendige mails i ugens løb.

Opslagstavlen til medarbejdere udgør sidste side af nyhedsbrevet og lægges særskilt på Aula. Læs mere i boksen "Opslagstavlen til medarbejdere, udsendes via Aula".

Nyhedsbrevets formidling

Besked om nyhedsbrevet sendes pr. mail til en række maillister (SKO-Ledelsen inkl. adm; SKO-PPL alle; SKO-Sekretariatet alle; BF-Afdelingsledelsen) fra redaktøren Helle Præsius Busk

Udgivelsesplan for første halvår 2022

 • Uge 01, 03.01.2022
 • Uge 03, 17.01.2022
 • Uge 05, 31.01.2022
 • Uge 07, 11.02.2022 (fredagen op til vinterferien)
 • Uge 09, 28.02.2022
 • Uge 11, 14.03.2022
 • Uge 13, 28.03.2022
 • Uge 15, 08.04.2022 (fredagen op til påskeferien)
 • Uge 17, 25.04.2022
 • Uge 19, 09.05.2022
 • Uge 21, 23.05.2022
 • Uge 23, 03.06.2022 (fredagen op til pinseferien)
 • Uge 25, 20.06.2022

Deadline til nyhedsbrevet er fredagen inden udgivelsen kl. 10. De få nyhedsbreve, der udsendes fredag, har deadline torsdag kl. 10.

Input sendes i form af max. 2 linjer og bilag/links til redaktøren Helle Præsius Busk.