Styrelsesvedtægt og bilag er ajourført

Styrelsesvedtægten er nu ajour i henhold til beslutningen om ny skolestruktur, som er trådt i kraft her pr. 1. august 2017. Bilagene er ligeledes ajourført med de seneste beslutninger

Den styrelsesvedtægt, der er gældende pr. 1. august 2017 jf. beslutning i februar er nu også ajour her på hjemmesiden.

Desuden er en række bilag revideret ud fra de beslutninger, som er taget i Børne- og Ungeudvalget i december 2016-juni 2017. Det drejer sig om bilagene 1.05, 1.09, 1.15, 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.12, 3.02 og 3.03. Det er især mindre tilføjelser, og de kan identificeres ud fra den dato, hvor de er godkendt.