Nyt underbilag om IT

Bilag 3 om Undervisningens ordning har fået et nyt underbilag, 3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GCPR og Google. De øvrige bilag er rykket lidt i rækkefølgen.

Tegning fra Lærings- og trivselspolitik 2021

Der er nu et nyt underbilag under bilag 3 Undervisningens ordning, normalundervisning, og det handler om IT. Der er nogle gange behov for at have et sted, hvor forældre og andre interesserede kan orientere sig om spidsfindighederne omkring IT.

Underpunkterne i bilaget er Bring Your Own Device (BYOD inkl. forsikring, Chromebooks inkl. forsikring, Databeskyttelse (GDPR) inkl. databehandleraftaler samt Google Suite for Education i skolerne.

De øvrige bilag i bilag 3 er rykket lidt rundt, så rækkefølgen nu er rammer > skoleforløbet fra skolestart til folkeskolens prøver > ferie og fritid.

God fornøjelse med læsningen af det nye bilag 3.05.