Ny administrativ organisering

Ny administrativ organisering er en del af den nye skolestruktur. Se de beslutninger, som er taget.

Den nye administrative organisering på skoleområdet var en del af den politiske aftale, der blev indgået i april 2016 og siden udmøntet i Byrådets beslutning om skolestruktur den 27. juni 2016. Skolechefen blev bemyndiget til at organisere ledelse og administration således, at der opnås optimal effektivitet og styring af det samlede skolevæsen.

Den 16. december 2016 blev skolechefens beslutning på baggrund af efterårets arbejde med den administrative organisering offentliggjort for samtlige skoleledelser og administrative medarbejdere. Den 3. februar 2017 blev fordelingen af opgaver mellem skolerne og supportfunktionen så yderligere præciseret. Se Bilag 2 Skolestruktur, underbilag 2.01 NY.