Arbejdstidsaftaler indgår nu i bilagene

Arbejdstidsaftaler indgår nu i bilag 1 Overordnet styring af skoleområdet, som et nyt bilag 1.14

Silkeborg Kommune har i 2016 indgået lokale arbejdstidsaftaler på en række overenskomstområder indenfor skoleområdet, nemlig Silkeborg Lærerforening, BUPL, FOA og Uddannelsesforbundet.

Disse arbejdstidsaftaler har hidtil kunnet findes på skoleområdets Fællesnet, dvs. internt, men da vi ofte får forespørgsler, så har vi valgt at lade aftalerne indgå som bilag i Bilag 1 Overordnet styring af skoleområdet, underbilag 1.14.