Møder 2022

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2022

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2022

Tema: Skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen

Mødet blev afholdt mandag den 7. november 2022 kl. 19.00-21.15 på Thorning Skole, Møllevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup

Det var muligt at komme kl. 18.30 og få en rundvisning på skolen, inden mødet begynder.

Der blev den 22. september 2022 udsendt følgende til forberedelse i skolebestyrelserne: