Møder 2022

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2022

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2022

Tema: Skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen

Mødet afholdes mandag den 7. november 2022 kl. 19.00-21.15 på en skole (kommer) 

Det vil være muligt at komme kl. 18.30 og få en rundvisning på den pågældende skole, inden mødet begynder.

Dagsorden udsendes senest en uge inden mødet og vil indeholde følgende punkter:

Der er den 22. september 2022 udsendt følgende til forberedelse i skolebestyrelserne: