Møder 2022

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2022

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2022

Tema: Kommer 

Mødedato var oprindeligt planlagt til 4. april 2022, men flyttes af forskellige årsager til senere på foråret. Dato meldes ud efter møde i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 14. marts 2022.

  • Referat fra FU-møde, dato kommer