Møder 2021

Dialogforum for skoleområdet og de møder, der afholdes i 2021

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2021

Tema: Hvad skal der ske efter Corona?

Fagligt, socialt og i forhold til forældresamarbejdet. Hvad kan skole, bestyrelse og politikere gøre?

Mødet afholdes den 27. april 2021 kl. 19.00-21.15.

Mødet gennemføres i et virtuelt format, hvor mødeindkaldelsen til den fælles del af mødet må videresendes til alle skolebestyrelsesrepræsentanter, så de har mulighed for at lytte med. Gruppedrøftelserne holdes via særskilte aftaler for mindre grupper med skolebestyrelsesformænd, udvalgsmedlemmer og skoleledere, her er afdelingsledelsens repræsentant mødeindkalder og referent via en Padlet.

Nedenstående materiale vil komme på hjemmesiden, efterhånden som det udarbejdes: