Møder 2021

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2021

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2021

Tema: En fælles opsamling på denne byrådsperiode

En fælles opsamling på de centrale temaer, indsatser og beslutninger som har præget skoleområdet i Silkeborg Kommune i denne byrådsperiode, samt drøftelser om og forslag til, hvad et nyt Børne- og Ungeudvalg kan sætte fokus på i den kommende periode. Som et underliggende tema ligger videndeling og inspiration på tværs af skolebestyrelserne.

Mødet blev afholdt den 26. oktober 2021 kl. 19.00-21.15 i blok 3 på Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg 

Mødet gennemføres som en markedsplads med temaerne:

Her er materialet fra mødet (ud over udsagnene fra markedspladsen ovenfor):

Tema: Hvad skal der ske efter Corona?

Fagligt, socialt og i forhold til forældresamarbejdet. Hvad kan skole, bestyrelse og politikere gøre?

Mødet blev afholdt den 27. april 2021 kl. 19.00-21.15.

Mødet blev gennemført virtuelt. Alle skolebestyrelsesrepræsentanter fik mulighed for at lytte med til den fælles del af mødet. Gruppedrøftelserne blev afholdt via særskilte aftaler for mindre grupper jf. gruppesammensætningen, med afdelingsledelsens repræsentant som mødeindkalder og referent via en Padlet.

Her er materialet fra mødet: