Møder 2020

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2020

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2020

Tema: Vores folkeskole de næste 5-7 år

Mødet afholdes virtuelt den 22. oktober 2020 kl. 19.00-21.15. Opkobling fra mødelokaler på hver skole via links i Teams. Skolebestyrelsen på egen skole må gerne inviteres til at overvære oplæg, gruppedrøftelser og den fælles opsamling ved fremmøde i mødelokalet på skolen. Særskilt indkaldelse til gruppedrøftelsen sendes til skolelederne i hver enkelt gruppe.

Politikere og afdelingsledelse deltager fra Rådhuset, hvor oplæg og plenum foregår, og FTR deltager fra egen PC.

Tema: Skole-hjem-samarbejde - når alle skal med

Mødet blev afholdt kl. 19.00-21.15 på Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg. Husk at både skolebestyrelsesformænd og -næstformænd er velkomne!