Møder 2020

Dialogforum for skoleområdet og de møder, der afholdes i 2020

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2020

Tema: Skole-hjem-samarbejde - når alle skal med

Mødet afholdes kl. 19.00-21.15 på Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg. Husk at både skolebestyrelsesformænd og -næstformænd er velkomne!