Møder 2019

Links nedenfor går endnu til den hidtidige side, http://strategi.pbworks.com/

Ordinært møde i Dialogforum for skoleområdet den 22. oktober 2019 kl. 19.00-21.15 på Gjern Skole, Søndergade 17, 8883 Gjern

  • Både skolebestyrelsesformænd og -næstformænd samt repræsentanter fra Det Fælles Elevråd er indbudt!
  • Tema: "Fællesskabets skole - en skole for alle", se program med P-vejledning, bilag med uddrag af udkast til udvalgsmål 2020, gruppeproces, gruppeinddeling, præsentation, noter fra alle fem gruppedrøftelser og noter fra plenum.
  • Mødet var det sidste med Huno Jensen som skolechef, og han fik en lang klapsalve med sig. Efterfølgende sender Huno denne respons:
  • Mange tak for jeres tilkendegivelse på sidste møde i Dialogforum Skole. Det var lidt overvældende, så jeg fik ikke takket jer for det gode samarbejde, vi har haft. Gennem alle 10 år har vi haft et godt og konstruktiv samarbejde, hvor fokus har været drift og udvikling af et fælles skolevæsen med plads til et lokalt præg, således at alle børn får den bedste skolegang. Jeg ønsker alle held og lykke med fortsat udvikling af en god skole.

Ordinært møde i Dialogforum for skoleområdet den 11. marts 2019 kl. 19.00-21.15 på Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup

Forretningsudvalgsmøder

  • Forretningsudvalgsmøde den 1. oktober 2019, referat
  • Skolechefen aflyser temamødet den 29. april 2019 på baggrund af FU-drøftelse om antallet af planlagte møder.
  • Forretningsudvalgsmøde den 6. februar 2019, referat

Temamøde for skolebestyrelser/skoleledelser den 14. januar 2019 kl. 17-19 i sal A, Medborgerhuset, Bindslevs Plads