Møder 2019

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2019

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2019

Tema: "Fællesskabets skole - en skole for alle"

Mødet afholdes kl. 19.00-21.15 på Gjern Skole, Søndergade 17, 8883 Gjern. Både skolebestyrelsesformænd og -næstformænd samt repræsentanter fra Det Fælles Elevråd er indbudt!

Mødet var det sidste med Huno Jensen som skolechef, og han fik en lang klapsalve med sig. Efterfølgende sender Huno denne respons: Mange tak for jeres tilkendegivelse på sidste møde i Dialogforum Skole. Det var lidt overvældende, så jeg fik ikke takket jer for det gode samarbejde, vi har haft. Gennem alle 10 år har vi haft et godt og konstruktiv samarbejde, hvor fokus har været drift og udvikling af et fælles skolevæsen med plads til et lokalt præg, således at alle børn får den bedste skolegang. Jeg ønsker alle held og lykke med fortsat udvikling af en god skole.