Møder 2018

Links nedenfor går endnu til den hidtidige side, http://strategi.pbworks.com/

Ordinært møde i Dialogforum for skoleområdet den 23. oktober 2018 kl. 19.00-21.15 på Virklund Skole, Thorsøvænget 1 A

Tema: Drøftelse af udvalgsmålet for 2019: "Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration" - udvalgsmål 2019, dagsordenoplæg v/Søren Kristensen og Huno K. Jensen, gruppe-deltageregruppe-proces, referater fra gruppe 1/grøn, gruppe 2/gul, gruppe 3/rød og gruppe 4/blå samt noter og partsoplæg fra plenum

 

Forretningsudvalgsmøde den 3. oktober 2018 - FU planlægning af møde i Dialogforum, referat

 

Skolebestyrelseskursus den 10. september 2018 kl. 17.30-21.00 i sal A, Medborgerhuset, Bindslevs Plads

Kursus for de nyvalgte skolebestyrelser om skolebestyrelsens kompetence mv., se materialet fra kurset 

 

Ordinært møde i Dialogforum for skoleområdet den 12. marts 2018 kl. 19.00-21.15 på Gødvadskolen, Harsnablundvej 1

Tema: Dialog om Børne- og Ungeudvalgets mål og visioner for skoleområdet for denne byrådsperiode - dagsorden, præsentation fra Søren K. og Huno, gruppesammensætning, noter fra plenum samt en samling af de 6 gruppereferater

 

Forretningsudvalgsmøde den 22. februar 2017 - FU planlægning af møde i Dialogforum, referat.

 

Temamøde om skolens arbejde med mobning og fællesskaber for skolebestyrelser/skoleledelser den 26. februar 2018 kl. 17-20 på VIA Læreruddannelsen Silkeborg

  Indbydelse. Se i øvrigt materialet om mobning og antimobbestrategi på Silkeborg Kommunes hjemmeside. VIA's præsentation fra kurset.

 

Fyraftensmøde om fælles feriepasning i dagtilbud og SFO den 9. januar 2018 kl. 17.00-18.30 på Medborgerhuset, Bindslevs Plads

Invitation (sendt til skolebestyrelsesformænd den 18. december 2017). Høringsbrev udsendt, frist 26. januar 2018