Møder 2018

Dialogforum for Skoleområdet og de møder, der afholdes i 2018

Møder i Dialogforum, FU mv. i 2018

Tema: Drøftelse af udvalgsmålet for 2019: "Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration" 

Mødet afholdes kl. 19.00-21.15 på Virklund Skole, Thorsøvænget 1 A, 8600 Silkeborg