Møder i Dialogforum for skoleområdet

Der afholdes minimum 2 årlige møder i Dialogforum for skoleområdet, i marts og oktober