Møder i Dialogforum for Skoleområdet

Der afholdes minimum 2 årlige møder i Dialogforum for Skoleområdet, i marts/april og oktober