Kursusmateriale mv.

Skolebestyrelsen har en række opgaver og beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt. Her er links til anvendeligt materiale

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling  

Skoleafdelingen afholder i lige år (valgår) et fyraftenskursus for samtlige medlemmer af skolebestyrelserne i september. Materiale fra det senest afholdte kursus kan ses nedenfor. Desuden kan Skoleafdelingen indkalde til et temamøde (om f.eks. kommunale budgetter) i løbet af et skoleår.

Både skolebestyrelseskursus og temamøder er frivillige tilbud om kompetenceudvikling, som annonceres senest 1 måned inden afholdelsesdatoen. Indbydelse med program og tilmeldingsfrist vil blive udsendt til skolebestyrelsesformand og skoleleder til formidling til resten af skolebestyrelsen ca. 14 dage inden mødet. Tilmelding er nødvendig til både skolebestyrelseskurser og temamøder. 

Her kan skolebestyrelsesmedlemmer finde relevant materiale