Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen har en række beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt. Du kan læse mere om de konkrete opgaver i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Dialog med politikerne

Dialogen foregår via Dialogforum for skoleområdet, som består af Børne- og Ungeudvalget, skolebestyrelsesformænd og skoleledere. Der afholdes et dialogmøde mindst en gang hvert halve år. Se bilag 1.02 om Dialogforum for skoleområdets virksomhed

Links til diverse materialer fra Silkeborg Kommune

Links til diverse materialer fra Undervisningsministeriet, KL, Skole & Forældre m.fl.