Årsplaner

Hvert år i maj/juni udsendes en årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser for det kommende skoleår, til brug for skolebestyrelsens egen planlægning

Årsplanen indeholder 4 uger, 2 efterår og 2 forår, hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Årsagen til dette element i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder (se styrelsesvedtægtens bilag 2.04). Eventuelle nye, centrale høringer i løbet af året vil forsøge at tilpasse sig disse uger.

De enkelte måneder indeholder emner, som skolebestyrelsen kan/skal drøfte, bl.a. faste udtalelser og høringer (budget, SFO-feriepasning, kvalitetsrapport og trivselsmåling). Desuden fremgår de planlagte møder i Dialogforum for skoleområdet samt (forskudte) skolebestyrelsesvalg i lige år.