Årsplaner

Hvert år i maj/juni udsendes en årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser for det kommende skoleår, til brug for skolebestyrelsens egen planlægning

Årsplanen indeholder 4 uger, 2 efterår og 2 forår, hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Årsagen til dette element i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder. Eventuelle nye, centrale høringer i løbet af året vil forsøge at tilpasse sig disse uger.

Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 2.04 Forpligtende samarbejder.

De enkelte måneder indeholder emner, som skolebestyrelsen kan/skal drøfte, bl.a. faste udtalelser og høringer (budget, SFO-feriepasning, afkortning af skoleugen og trivselsmåling). Desuden fremgår de planlagte møder i Dialogforum for Skoleområdet samt (forskudte) skolebestyrelsesvalg i lige år.