Dialogforum for Skoleområdet

Dialogforum for Skoleområdet består af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets medlemmer, formænd for folkeskolernes skolebestyrelser, disse skolers skoleledere samt fællestillidsrepræsentanter for skoleområdets faglige organisationer.

Dialogforum for Skoleområdet arbejder på grundlag af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, kapitel 5, § 23. Opgaven er, via en løbende dialog med politikerne i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget minimum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen. 

På denne del af skolestyrelses-hjemmesiden findes materialer fra møderne i Dialogforum for Skoleområdet, årsplan for skolebestyrelsesarbejdet for de enkelte skoleår samt kursusmateriale mv.