Dialogforum Skole

Stort Dialogforum Skole mødes 2 gange årligt og består af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets medlemmer, skolebestyrelsesformænd, skoleledere, tillidsvalgte for skoleområdets faglige organisationer, elevrådsrepræsentanter fra overbygningsskoler samt Skoleafdelingens ledelse.
Lille Dialogforum Skole mødes 4 gange årligt og består af udvalgte medlemmer af Stort Dialogforum Skole jf. forretningsordenen.

Stort Dialogforum Skole og Lille Dialogforum Skole arbejder på grundlag af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen, kapitel 5, § 23.

Opgaven er bl.a. at skabe et tæt og forpligtende samarbejde, hvor væsentlige skolepolitiske emner drøftes med afsæt i viden og erfaringer fra de fagprofessionelle og skolernes praksis.

Samarbejdsstrukturen med forretningsorden for de to fora ses i bilag 1.02 Dialogfora på skoleområdet

På denne del af skolestyrelses-hjemmesiden findes materialer fra møderne i Dialogforum Skole, årsplan for skolebestyrelsesarbejdet for de enkelte skoleår samt kursusmateriale mv.