Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, stk. 8 og § 50, stk. 2 samt Ungdomsskolelovens § 3 stk. 2.

Silkeborg Kommune tilbyder unge i alderen 18-22 år undervisning i udvidede modtagelsesklasser (GFU). De unge visiteres i et samarbejde mellem Kompetencecentret for Integration og Jobcentrets Integrationsteam, som afkræves betalingen for undervisningstilbuddet. Tilbuddet gennemføres på Silkeborg Ungdomsskole, bilag 2.06.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 19. marts 2007

English homepage for users, www.gfu.nu.