Et samarbejdsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemførtes i årene 2013-2015. Silkeborg Kommune og Ministeriet skal ifølge samarbejdsaftalen i fællesskab sikre, at de iværksatte indsatser forankres, bl.a. ved at udarbejde en Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn i Silkeborg Kommune. Forankrings- og udviklingsplanen beskriver dels, hvordan vi vil arbejde videre efter samarbejdets ophør i forhold til videreførelse og videreudvikling af igangsatte virkningsfulde indsatser i de deltagende dagtilbud og skoler, og dels hvilke indsatser vi som kommune ønsker at sprede til alle dagtilbud og skoler i kommunen.

Forankrings- og udviklingsplanen for tosprogede børn i Silkeborg Kommune af januar 2016 er offentliggjort på Kompetencecenter for Integrations hjemmeside.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. maj 2016