Tildelingen af ressourcer til skolerne fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår. Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.01, 15 (Centrale puljer til løn + GFU over 18 årige + Modtagelsesklasser og modtagehold + Kompetencecenter for integration), 03.22.09 og 03.38.76 (GFU) findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår.

Der findes, afhængig af Silkeborg Kommunes økonomiske situation, centrale puljer, hvorfra der fordeles midler til skolerne ud fra forskellige, fastlagte kriterier. Se budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.01.