Bevillingskompetencen for dispensationer for skoledagens længde og bevilling af enekørsler tillægges leder af PPR.
  • Retningslinjer for dispensationer for skoledagens længde godkendes.
  • Retningslinjer for bevilling af enekørsler godkendes.

Begge retningslinjer er tilgængelige på Fællesnettet.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. november 2014