Der er etableret seks inklusionscentre i forbindelse med seks folkeskoler (se Bilag 2.01 samt visualisering af strukturen pr. 2010 med bilag).

De enkelte tilbud er beskrevet under feltet Bemærkninger. Desuden findes en mere detaljeret beskrivelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

I forbindelse med implementeringen af strukturen er der i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et omfattende kompetenceløft for samtlige medarbejdere på skoleområdet, med udgangspunkt i MindSet for inklusion og skolernes lokale forhold.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011, den 2. marts 2011 og den 1. november 2011. Status givet den 1. maj 2012, den 7. juni 2012, den 21. august 2012, den 8. januar 2013, den 28. maj 2013, den 20. august 2013 og den 3. september 2013.

Evaluering af Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi
Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014 og 7. april 2015

Silkeborg Kommune benytter sig i et vist omfang af andre specialundervisningstilbud i Region Midtjylland.