Det er skolelederens ansvar, at der iværksættes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, der har behov for det.

Alle former for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan kun iværksættes på grundlag af en pædagogisk psykologisk vurdering og med forældrenes samtykke. Den pædagogisk-psykologiske vurdering håndteres jf. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, pkt. 8-15.

Skemaer til brug for indstilling findes på https://silkeborg.dk/Kommunen/Afdelinger-og-ledelse/Skoleafdelingen/PPR, se nederst.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan bringes i anvendelse, når det vurderes:

  • At den indsats skolen kan give i form af understøttende- og supplerende undervisning ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme elevens behov i forhold til elevens udvikling.
  • At skolen har afprøvet understøttende- og supplerende undervisning overfor eleven uden den ønskede effekt.
Indstilling til PPR besluttes på koordinerende møder, såkaldte K-møder.