Silkeborg Kommunes hjemmeside findes de aktuelle oplysninger om tilmelding til SFO’en, åbningstider, pasning på lukkedage, forældrebetaling/takster, søskenderabat, økonomisk friplads samt socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Tilmelding, udmelding og modulændring sker via hjemmesiden Børnepladsen.

Fleksibel feriepasning på egen SFO
Skolebestyrelserne bemyndiges til at beslutte at varetage feriepasningen lokalt i én af de tre uger i sommerferien. Skolebestyrelsen kan således vælge at holde skolens egen SFO åbent i én af de tre uger i sommerferien (ugerne 28, 29 og 30), hvor der ellers tilbydes fælles feriepasning.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018

Der er udarbejdet et Notat om fleksibel sommerferiepasning den 13. september 2018. Skolebestyrelserne skal hvert år i oktober/november tage stilling og give besked til Skoleafdelingen. Opgaven fremgår af skolebestyrelsens årsplan

 

Folkeskolereformens ændrede undervisningstider giver en længere daglig undervisningstid end eleverne har i dag, og medfører dermed ændrede og kortere åbningstider i skolernes fritidstilbud. Reduktionen i fritidstilbuddenes åbningstid svarer generelt til ca. 20 %

Der fastsættes reviderede takster for skolernes fritidstilbud.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013