Tildelingen af resurser til skolernes fritidsordninger fremgår af budgetforudsætningerne for det budgetår, som udgør første del af et skoleår. Budgetforudsætningerne vedr. konto 03.22.05 findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside i det godkendte budget ultimo hvert kalenderår. Se også bilag 3.01.