Skolevæsenets lærings- og udviklingsmål fastsættes i forhold til barnets hele liv, hvor SFO-tilbuddet understøtter Silkeborg Kommunes Lærings- og trivselspolitik.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2013

En orientering om arbejdet med videreudvikling af kvaliteten i SFO og klub og konklusioner fra rapporten ”Vi holder af fritiden”.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. december 2017

Rapporten indeholder billeder af hverdagen i SFO og klub: Børnenes frie bevægelse rundt i SFO'en; Pausetid, sporskifte og fredet samvær; Planlagte og spontane aktiviteter; Vi sender balloner op; Fællesskab og hygge; Venner - uvenner og konflikter; Hverdagens jamsession; Et øje på hver finger; Det handler om opdragelse og dannelse; Det sociale ansvar og omsorgen for barnet; To arbejdspladser - undervisning og fritid; Arbejdet giver energi og tapper energi. Til slut en opsamling om det gode fritidsliv for børn og unge.

Børne- og Ungeudvalgt har på møde den 3. februar 2015 bevilget 500.000 kr. til udvikling af kvaliteten af skolernes fritidstilbud. Det kan konstateres, at der er en stor variation i antal af indmeldte børn efter reformen på de enkelte skoler.  Børne- og Ungeudvalget har derfor ønsket:

  • at igangsætte tværgående projekter, der har til formål at udvikle kvaliteten i skolefritidsordningen
  • at der sker en videndeling på tværs af praksis mellem de enkelte fritidstilbud
  • at komme med anbefalinger til brug for lokale kvalitetsudviklingsprocesser

En arbejdsgruppe bestående af repræsenter for ledere, medarbejdere, de faglige organisationer og Skoleafdelingen har arbejdet med en plan for at opfylde Børne- og Ungeudvalgets målsætning om at udvikle kvaliteten i skolefritidsordningen.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. april 2016