Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Prøvebekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen m.fl.

Overblik over tilrettelæggelse, forberedelse, afholdelse samt censur og evaluering på Ministeriets hjemmeside.

Silkeborg Kommune indgår hvert år en prøveaftale med Silkeborg Lærerforening om den praktiske afvikling af Folkeskolens prøver, som et bilag til "Silkeborg-aftalen" om lærernes arbejdstid, se bilag 1.14 Arbejdstidsaftaler.