Lovgrundlag: BEK nr. 696 af 23. juni 2014, Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

§ 1. Skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Der skal angives følgende om grunden til fravær:

1) Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende.

2) Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed).

3) Ulovligt fravær.

 

Det vil sige, at fravær er ulovligt fravær, med mindre der er tale om sygdom eller ekstraordinær frihed.

 

Skolens pligter i forbindelse med fravær fremgår af BEK nr. 694 af 20. juni 2014, Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler

 

Der udarbejdes en handleplan vedr. skoledroppere m.fl. på baggrund af udvalgsmål for 2019.