Lovgrundlag: Sundhedsloven §§ 127-130.

Se Tandplejens hjemmeside mht. forebyggelse, undersøgelse, behandling og placering af tandklinikker mv.