Lovgrundlag: Sundhedsloven §§ 120-126.

Se Sundhedsplejens hjemmeside om Skolesundhedsplejens tilbud. Desuden også hjemmesidens afsnit om sundhed for børn og unge. Der er til hver skole knyttet en sundhedsplejerske, som samarbejder med skolens øvrige personale om børnenes sundhed. Sundhedsplejersken kan deltage i skolens koordinerende møder, se bilag 5.02, og i SSP-samarbejdet, se bilag 2.09.

Den årlige, obligatoriske trivselsmåling, se bilag 1.07, danner grundlag for dialogen om sundhed på skolen. På den enkelte skole er sundhedsplejen igangsætter, og skoleledelsen, elevrådet, skolebestyrelsen og SSP er oplagte samarbejdspartnere.

Sundhedsplejens hjemmeside findes katalog over Sundhedsplejens indsats på 6-18 års området, hvor man for hvert klassetrin kan læse, hvilke målsætninger Sundhedsplejen arbejder ud fra de hvilke aktiviteter, der er forbundet hermed. Kataloget skal være med til at synliggøre Sundhedsplejens aktiviteter og give et bedre overblik over, hvornår Sundhedsplejens forskellige aktiviteter finder sted.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. oktober 2013