Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 26, stk. 8 samt Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK 688 af 20. juni 2014)

Information om skoleveje og buskort, vejledning til buskortansøgning, trafikfarlige skoleveje mv. findes på hjemmesiden.

Befordring på specialundervisningsområdet, se Bilag 5.04.