Forældrerettigheder

Lovgrundlag: Forældreansvarsloven

Forældremyndighed og en række underpunkter om lovgivningen fra borger.dk findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

 

Forældretilfredshed

Forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet tages til efterretning. Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres igen i 2020. Kommunerapporten gøres tilgængelig via kommunens hjemmeside efter udvalgsmødet. Skolerapporterne gøres tilgængelige via kommunens hjemmeside, når alle skolebestyrelser har haft lejlighed til at behandle resultaterne, dog senest medio juni.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. maj 2018

 

Gennemførsel af forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet foråret 2018. Børne- og Ungeudvalget tager i forbindelse med den politiske behandling af resultaterne af Forældretilfredshedsundersøgelsen stilling til, hvorvidt FTU skal gennemføres igen og i hvilket omfang. 

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2018