Aula - én indgang til kommunikation og samarbejde i dagtilbud, skoler og SFO

Læs mere om implementeringen på https://aula.silkeborgkommune.dk/.

Silkeborg Kommunes folkeskoler og dagtilbud får inden for de kommende to år en ny fælles kommunikations- og samarbejdsplatform, Aula. Aula erstatter det nuværende SkoleIntra på skoleområdet og giver dagtilbud en ny platform, som området ikke har i dag.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018

Hjemmesider
Silkeborg Kommunes folkeskoler har en fælles hjemmesideprofil pr. 2. september 2013, således at de er lettere og mere ensartede at orientere sig i. Eksempelvis samles væsentlige informationer som Værdigrundlag og pædagogik, Principper, Værdiregelsæt og trivsel, Inklusion og Kvalitetsrapport under menupunktet ”Skolen”. 

Besluttet: Skolechefen, foråret 2013. Børne- og Ungeudvalget den 3. september 2013

NB: Skolernes hjemmesider er en del af Aula og revideres dermed pr. 1. august 2018 til en ny, fælles hjemmesideprofil.