Silkeborg Kommune har besluttet den fordeling af kompetencer mellem Byrådet, Børne- og Ungeudvalget (BUU), Skolechefen, skolebestyrelsen og skolens leder, som fremgår af denne oversigt (pdf-fil).

Kompetencefordelingsoversigten er delvis ajourført i forlængelse af færdiggørelsen af nyt bilag 2.04 Forpligtende samarbejder og bilag 2.05 Videncentre.