Af interesse for skolen er selvfølgelig de politikker, der er del af bilag 1.

Silkeborg Kommune har vedtaget et antal politikker, som findes på hjemmesiden.

Her er især Frivilligstrategi, Indkøbs- og Udbudspolitik, Kulturpolitik, Personalepolitikker, Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik samt Service- og Kanalstrategi væsentlige.